Columna

– publicație fondată de acad. Gleb Drăgan –

Revistă a Asociației cultural-științifice
„DIMITRIE GHIKA – COMĂNEȘTI”
Supliment cultural-ştiinţific al revistei
STUDII ȘI COMUNICĂRI / DIS
a Diviziei de Istoria Științei a CRIFST
al Academiei Române

 

 

ISSN 2285 – 4878
ISSN‑L 2285 – 4878
Responsabilitatea asupra conținutului materialelor revine autorilor.