Columna

– publicație fondată de acad. Gleb Drăgan –

 

Director: prof. univ. dr. Eugen-Victor-Cristian RUSU,
membru corespondent al Academiei Române

Consilier editorial: prof. dr. Tiberiu Tănase, secretar al Diviziei de Istoria Științei a CRIFST al Academiei Române

Redactor şef: conf. dr. Dan-Gabriel SÎMBOTIN

Redactor şef adjunct: prof. dr. Lavinia MISĂILĂ

Redactor coordonator: prof. dr. Silvia-Maria MUNTEANU

Secretar de redacție: prof. Iuliana IANCU

Colegiul de redacție: 

(subredacția Comănești): prof. Petriţa BÎLBÎE, prof. Prisacariu Elena Mihaela, ec. Romulus-Dan BUSNEA, prof. Robert-Constantin LAIC, ing. Narcis JITARU, prof. Camelia-Lăcrămioara POPA, prof. Liliana STAMATE, inst. Liliana ALBU, prof. înv. primar Angela BANDEA;
(subredacția Cluj-Napoca): dr. Vasile LECHINȚAN, prof. dr. ing. George ARGHIR, prof. dr. Mircea POPA;
(subredacția Chișinău): cc. șt. pr. dr. Galina BUȘMACHIU, cc. șt. coord. dr. Ștefan MANIC, prof. dr. Laurenţia UNGUREANU;
(subredacția Arad): dr. Speranţa MILANCOVICI, conf. dr. Eugen GAGEA, prof. Vasile MAN.
Adresa redacţiei: Calea Victoriei, nr. 125, camera 31, sectorul 1 Bucureşti, cod 010071
Administrator pagină web: dr. Cătălin RADU
@ Autorii, 2021
Notă: Responsabilitatea asupra conținutului materialelor revine autorilor
ISSN 2285 – 4878
ISSN‑L 2285 – 4878